"საფლავები"


 1. ექსცესო, მოდი
 2. გიჟებისკენ გზა
 3. ჩემი დროც მოვა
 4. ძირს!
 5. გვიხმობს ყველას
 6. ვინ რას მომცემს
 7. წარსულის აჩრდილები
 8. სიზმარი
 9. ის დგას და დუმს...
 10. საფლავები (ნაწ 1.  მკვდართა ქალაქი)
 11. საფლავები (ნაწ 2. დაბრუნება მკვდართა ქალაქში)